O projektu

Cilj projekta Na krovu novičarske pismenosti; News Literacy on Board (NEED) je izboljšanje veščin branja (z inovativnim pristopom, predvsem učenje na podlagi iger), ki so potrebne za presojo zanesljivosti in verodostojnosti novic/informacij, ter krepitev posameznikov z veščinami, ki jih potrebujejo, da postanejo vključeni in informirani udeleženci v vsakodnevnem življenju kot državljani.

Učenje z igrami je učinkovita tehnika aktivnega učenja, ki za izboljšanje učenja uporablja igro. Njen cilj je učiti nekaj, medtem ko se učenec igra. To je mogoče doseči z nedigitalnimi igrami (vključno z družabnimi igrami) in digitalnimi igrami. Učenje z igrami je prožno, zelo prilagodljivo in se lahko zelo hitro posodablja. Igranje iger krepi sposobnost kritičnega razmišljanja, kar povečuje sposobnost daljšega ohranjanja informacij.

V okviru projekta bosta razviti dve javno dostopni orodji na področju informacijske pismenosti. Najprej bo razvito orodje za ocenjevanje, ki bo temeljilo na igrah, za ocenjevanje dejanske ravni znanja in spretnosti učencev na področju novičarske pismenosti in kritičnega mišljenja. Drugič, se bo razvilo izobraževalno družabno igro z različnimi težavnostnimi stopnjami za inovativno poučevanje odraslih o novičarski pismenosti in kritičnem mišljenju. Poleg tega bo vzpostavljena ustrezna spletna platforma za osebno prilagojeno, na igri temelječe izobraževanje o veščinah novičarske pismenosti in kritičnega mišljenja (tako za same izobraževalce kot za odrasle udeležence/uporabnike).

Konzorcij projekta NEED sestavljajo štirje ugledni partnerji: Nikanor, Bulgariјa (кoordinator), Univerza Hacettepe (Turčija), Mestna knjižnica Beograd (Srbija) in Ljudska univerza Upi – Žalec (Slovenia)

Projekt traja od oktobra 2023 do konca septembra 2025. Izvaja se v okviru programa EU Erasmus+ , Erasmus+, Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih.

Ta pobuda ni le osamljen projekt, temveč nadaljevanje prejšnjih prizadevanj partnerjev, kot so “Open Your Eyes”, “DIGIBLEND” in “ESSENTIAL”, ki so se osredotočali na povečanje digitalne in informacijske pismenosti. S tem sodelovalnim in inovativnim pristopom naj bi projekt NEED pomembno vplival na boj proti lažnim informacijam ter spodbujal bolj informirano in angažirano družbo.