Hakkında

Haber Okuryazarlığı Projesi (NEED), yenilikçi bir yaklaşım (oyun tabanlı öğrenme) kullanarak haberlerin/bilgilerin güvenirliğini yargılamak için gerekli olan haber okuryazarlığı becerilerini geliştirmeyi ve bireyleri sivil hayata aktif katılımcılar olmak için ihtiyaç duyacakları becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Oyun temelli öğrenme, öğrenmeyi gerçekleştirmek için oyunları kullanan etkili bir aktif öğrenme tekniğidir. Amacı oynarken bir şeyler öğretmektir. Bu, dijital oyunların yanı sıra dijital olmayan oyunlar (masa/kutu oyunları dahil) yoluyla da başarılabilir. Oyun tabanlı öğrenme esnektir, uyarlanabilir ve çok hızlı bir şekilde güncellenebilir. Oyun oynamak eleştirel düşünme yeteneğini geliştirir, bu da bilgiyi daha uzun süre hatırlama kapasitesini artırır.

Proje kapsamında haber okuryazarlığı alanında herkese açık iki araç geliştirecektir. İlk olarak, öğrencilerin haber okuryazarlığı ve eleştirel düşünme alanındaki gerçek bilgi ve beceri seviyelerini saptamak için oyun temelli bir değerlendirme aracı geliştirilecektir. İkinci olarak yetişkinlere haber okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerini yenilikçi bir şekilde öğretmek için farklı zorluk seviyelerine sahip eğitici bir masa/kutu oyunu geliştirilecektir. Ayrıca, haber okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi için (hem eğitmenlerin kendileri hem de yetişkin öğrenciler/kullanıcılar için) kişiselleştirilmiş oyun tabanlı eğitim ile bağlantılı çevrimiçi bir platform oluşturulacaktır.

NEED proje konsorsiyumu dört seçkin ortaktan oluşmaktadır: Nikanor, Bulgaristan (koordinatör), Hacettepe Üniversitesi (Türkiye), Belgrad Şehir Kütüphanesi (Sırbistan) ve Yetişkin Eğitim Merkezi UPI Žalec (Slovenya)

Proje Ekim 2023’ten Eylül 2025’in sonuna kadar devam edecektir. AB Erasmus+ Programı, Ana Eylem 2: Yetişkin eğitimi için stratejik ortaklıklar kapsamında uygulamaktadır.

Bu girişim ortakların dijital ve bilgi okuryazarlığı becerilerini artırmaya odaklanan “Open Your Eyes”, “DIGIBLEND” ve “ESSENTIAL” gibi önceki çabalarının bir devamı niteliğindedir. İşbirliğine dayalı yenilikçi yaklaşımı sayesinde NEED, dezenformasyonla mücadelede etki yaratmayı ve daha bilgili ve katılımcı bir toplumu oluşturmayı hedeflemektedir.